ESRG
 


1999 yılından beri Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi İşletme Lisansı’na sahip olan firmamız, kendisine hedef olarak seçtiği ülkemizin en iyi Geri Dönüşüm şirketi olma yolunda yaptığı fiziki yatırımlar ve firma içi eğitimlerle önemli mesafeler almış olup, bu çalışmalarının sonucunda 2007 yılında ISO 9001; ISO 14001 ve OHSAS 18001 entegre kalite sistemi sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

ARGE çalışmalarına özellikle önem veren firmamız 2007 ile 2009 yılları arasında Atık Geri Kazanım konulu iki adet TÜBİTAK projesini başarı ile tamamlamıştır. Her yıl muhtelif üniversitelerden gelen stajyer öğrencilere de bir okul olarak hizmet vermektedir.

Firmamız son olarak 2013 yılında ESRG (European Solvent Recycling Group - Avrupa Solvent Geri Dönüşümcüler Birliği) üyeliğine kabul edilmiştir. SATE Kimya, ESRG üyeliğine kabul edilen ilk ve tek Türk firması olarak  Avrupa Birliğinin en önemli STK kuruluşlarından birinin üyesi olmanın gururunu taşımaktadır.

ESRG Avrupa birliğine üye ülkelerin Solvent Geri Kazanım firmalarından oluşan bir birlik olup ana amacı üyelerinin menfaatlerini Avrupa Parlamentosunda korumaya çalışmak ve toplumu geri dönüşüm / geri kazanım konusunda bilinçlendirmektir.

Bu bağlamda şimdiye kadar yapılan çalışmaların bazıları aşağıda sunulmuştur.

  • Solvent Geri Kazanımında karbon ayak izi

  • ESRG’nin de üye olduğu Avrupa Komisyonu Teknik Çalışma Grubunda(TWG) Atıkların geri kazanılmasında en uygun teknik (Best Available Techniques for waste Treatment) WT BREF referans dokümanının hazırlanması

  • Avrupa Birliği Kimya Ajansı ECHA’da REACH konusunda işbirliği

  • REACH bağlamında atık sonlanması (ürün haline dönüşümü) (End of waste) çalışmaları

  • Yan ürün tanımında farklı üye ülkeler arasında uyumsuzluk ile ilgili çalışmalar

  • SEVESO III direktifi

  • Proses güvenliği

  • Profesyonel İş Etiği Taahhütnamesi

Profesyonel İş Etiği Taahhütnamesi'ni  imzlayarak SATE Kimya olarak dürüstlüğümüzü ve güvenilirliğimizi taahüt etmekteyiz.