ATIK KODLARI
04DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
04 02Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
04 02 14*Organik çözücüler içeren perdah atıkları
07ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
07 01Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 01 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 02Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 02 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 03Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar(06 11 dışındaki)
07 03 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 03 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 04Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 04 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 04 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 05İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 05 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 05 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 06Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 06 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 06 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 07Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 07 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 07 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
08ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR
08 01Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar
08 01 11*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
08 01 13*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları
08 01 15*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar
08 01 17*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar
08 01 19*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar
08 01 21*Boya ya da vernik sökücü atıkları
08 03Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
08 03 12*Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
08 03 14*Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları
08 04Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)
08 04 09*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
08 04 11*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları
14ATIK ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCULAR VE İTİCİ GAZLAR (07 VE 08 HARİÇ)
14 06Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici Gazlar
14 06 02*Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları
14 06 03*Diğer çözücüler ve çözücü karışımları
14 06 04*Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar
14 06 05*Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar
16LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR
16 03Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler
16 03 05*Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar
16 05Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar
16 05 08*Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar