İŞLENEN ATIKLAR

  • Atık Kodları
  • Geri Kazanım yaptığımız Tehlikeli Atıkların kodları ve açıklamaları

  • Prosedür
  • Atık Kabul ve Geri Kazanım Prosedürü