GERİ KAZANIM

Çevre bilincinin gün geçtikçe gelişmekte olduğu günümüzde çevreye mümkün olabilecek en az miktarda atık bırakmak ana hedeftir. Bu kapsamda atık geri dönüşümü günümüzün en önemli konularından birini oluşturur.

Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri, atık geri kazanımı ve bertarafı alanında faaliyet gösteren tesisler içinde bilgi ve deneyime en çok ihtiyaç duyan işletmelerdir. Tehlikeli atık geri kazanım tesislerine gelen atıklar çok çeşitli sektördeki işletmelerin farklı proseslerinden çıkan, dolayısıyla büyük farklılıklar gösteren atıklardır. Bu durum her proses atığı için ayrı bir geri dönüşüm yöntemi hatta prosesi geliştirilmesini gerektirir.

Ülkemiz büyük ölçüde solvent ithal eden bir ülke durumundadır, bu nedenle atık solventlerin geri dönüşümünün sağlanması ülkemiz ve sanayimiz açısından ayrıca öneme sahiptir.

HAKKIMIZDA

1995 yılında İzmir Kemalpaşa Organize Sanayii Bölgesinde 10.000 m2 lik bir alanda hizmet vermeğe başlıyan SATE KİMYA T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tehlikeli Atık Geri Kazanım konusunda yetkilendirdiği ülkemizdeki ilk firmalardan biridir.


ESRG

SATE Kimya,  ESRG (European Solvent Recycling Group - Avrupa Solvent Geri Dönüşümcüler Birliği) üyeliğine kabul edilen ilk ve tek Türk firması olarak  Avrupa Birliğinin en önemli STK kuruluşlarından birinin üyesi olmanın gururunu taşımaktadır.